Lyst til læring

Information

Elevarbejde

Elevarbejde

Baggrund

I 1814 indførte Kong Frederik den 6. undervisningspligt for alle danske børn. Danmark fik et skolesystem, hvor staten skulle sørge for undervisning for jævne folks børn. Siden har skolegang i en eller anden form været fælles erfaring for stort set alle børn i Danmark.
2014 var jubilæumsåret for skole og undervisningspligt for alle i 200 år, og det blev markeres.
Undervisningsformen har udviklet sig gennem de sidste 200 år med undervisningspligt og heldigvis er børnene kommet meget mere på banen, hvad ansvar og læring angår. En god vision er, at alle børn skal have lyst til at lære, og at børn selv aktivt tager del i deres skolehverdag. Det er vigtigt, at børnene kan se sig selv i de opgaver de bliver stillet i skolen, og at de dermed får et medansvar for egen læring.

Elevarbejde

Elevarbejde

Projektet

Ved gennemførelse af dette projektet, blev det muligt at:
– Sætte fokus på det at have lyst til læring
– Have børnene som aktive medspillere
– Skabe et fælles produkt på tværs af skoler
– Sætte børnenes skoleliv i perspektiv
– Markere 200 års jubilæet for undervisningspligten

Elevarbejde

Målgruppe

Målgruppen var primært 1.-6. klasse i fagene dansk, billedkunst (historie)
Projektets mål falder godt i tråd med folkeskolereformen. To af de tre overordnede reformmål vil dette projekt kunne være med til at løfte.
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
Gennem elevernes inddragelse og refleksion over egne læreprocesser vil der kunne arbejdes med at øge elevernes læring og trivsel. Gennem billederne og samtaler er der mulighed for at arbejde med alsidige læringsstrategier, motivation, refleksion, evaluering og trivsel.