Lyst til læring

Inspiration til billedarbejdet
Inden billedarbejdet
Lad eleverne tænke på i hvilke situationer de lærer bedst. Svaret på HVAD de lærer, er måske ikke så vigtig i dette projekt, som HVORDAN og HVORNÅR de lærer. HVAD/HVEM giver dem lyst til at lærer? En engageret lærer, yndlingsfaget, en anderledes skoledag eller når alt er som det plejer at være, når opgaverne er konkrete eller er det bedst med projektarbejde, selvstyrende og frit eller…
Ved samtale om disse læringssituationer kan både elever og lærere blive klogere på hinanden. Der kan komme mange interessante snakke i gang.

Sætte tankerne i gang:
– Lad eleverne lave små huskesedler, hvor de tegner eller skriver om tidspunkter, hvor de lærte bedst
– Lav en fælles idébank på et kæmpeark i klassen
– Lad eleverne stille hinanden spørgsmål til undervisningen og skoledagen
– Klassesamtale om læring og motivation